Menu

Referat 18. maj 2016,

Referat for bestyrelsesmøde i Tommerup Boldklub onsdag den 18. maj 2016,

kl. 19.00 – 22.00 i klubhuset

 

Lasse er kok amok - tak for pizza 

 

I mødet deltog:

Kenneth Simonsen, Lasse Andersen, Anne Hansen, Lars Drejergaard, Gitte Krogh og Lene Juul

Afbud:

Jan Knudsen

 

  1. Status seniorafdeling (Kenneth Simonsen)

 

Som bestyrelse vil vi gerne sende det signal til vores seniorafdeling at vi gerne vil i dialog omkring de fremtidige udfordringer i denne afdeling. Vi skal have fundet en ny ansvarlig person fra bestyrelsen som kan varetage opgaven med seniorafdelingen.

Der skal blandt seniorspillerne udpeges 2-3 personer som kan indgå i et seniorudvalg og som i dialog med den nye seniorformand kan fastlægge mål/rammer og budget for den kommende sæson.

Fremadrettet skal senior sættes op i kontingent, og dette beløb skal dække deres tøjvask

Lasse bliver bindeled indtil der er fundet en løsning – Lasse og Kenneth snakker med anfører Martin Hansen og Mikkel Lassen torsdag d. 16. juni med henblik på at hører hvad seniorspillerne kom frem til på deres interne møde.

 

    1. Beslutningspunkter

Sommerafslutning i klubben

Status. Pt. 150 familiemedlemmer og 90 spillere

Lars sørger for lyd og pokaler

Anne sørger for præmier til kridtbanden, årets træner og årets dommer

Grill fra Tommerup Efterskole henter Lars og Gitte

Cykelklubben er grillmastere - Lars sørger for kul mm.

Lene sørger for pølsebakker, ketchup, prisskilte 20kr. for sodavand, 15kr. for øl - 20kr for pølse m. brød

Torben slagter leverer pølser - Lars forhandler færdig i løbet af ugen

Kåringer:

Årets dommer er Morten Larsen

Årets træner er Thomas Jørgensen og hans assistent Emil Hugger

Lars og Kenneth står for overrækkelsen

Energi Fyn brochurer skal deles ud

 

Aktivitetsområdet udenfor

Hvis vi trækker motionsmaskiner og bord/bænke og grill fra – så er vi på 400.000kr incl. Moms

Lars ansøger kommunen om byggetilladelse og om tilskud til området. Lars undersøger prisen på en fundraiser.

 

  1. Drøftelsespunkter

3.1 Tutten

Lene sørger for der bliver skiftet lås til depotet inden sommerferien

 

 

3.2 Klubhus indretning

Fionia fonden har bevilliget 25.000kr til indkøb af aktiviteter og indretning af klubhus - Lars og Jan har mandat til, at bestille og indrette med nyindkøbte aktiviteter. Lars, Jan og Lasse beslutter hvilket gulv der skal lægges og bestiller dette.

 

Hvordan sikrer vi liv i klubhuset - tænde musik, når der er åbent i klubhuset –

 

3.3 Team Tommerup årgang 2005

Der bliver ikke noget Team Tommerup - alle Brylledrenge er velkommen i TB - Gitte udarbejder en mail som Lasse bliver afsender på.

 

  1. Informationspunkter

    1. Orientering fra de enkelte afdelinger

Børneafdelingen

  • Årgang 2005 fællestræning med Dalum og de bedste i årgang 2005/2006 tilbydes skillstræning i Dalum til egenbetaling

Ungdomsafdelingen (Lasse Andersen)

 

Som det ser ud får vi et U17 hold efter sommer, da Poul har gjort et stort arbejde for at få spillere til at blive, samtidig har han kontaktet de spillere der tog på efterskole sidste år, og en del af dem vender tilbage. Det samarbejde vi har lavet i foråret med SSV Højfyn har fungeret rigtig godt. SSV har ønsket at lave en total sammenlægning, som den vi har med Brylle, dette har jeg nedstemt (der var så kun mig til afstemningen) da der vil blive for bøvlet med 3 klubber der skal blive enige. Dog vil samarbejdet blive udvidet i efteråret. Indtil nu har SSV kunne gøre brug af Team Tommerup spillere, men ikke omvendt, det vil blive ændret så alle spillere kan spille for begge klubber. Der vil stadigvæk ikke være noget penge mellem de 2 klubber.

 

Senior (Lasse Andersen)

Jeg har aftalt møde med Martin (anfører) og Mikkel Lassen torsdag den 16/6 hvor planen er at snakke fortid, og fremtid igennem. Som det ser ud lige nu set det svært ud med seniorhold efter sommer da flere har valgt at stoppe. Nogen pga. Uddannelse, og andre på grund af utilfredshed med den beslutning der blev taget mht. Deres afslutning.

 

Ny belægning på kunstgræsbanen

 

Planen er at arbejdet påbegyndes i uge 26 og forventes at vare max. 3 uger. Inden arbejdet påbegyndes skal rækværket fjernes nede omkring kommunens skur, så der er adgang for de nødvendige maskiner. Kenneth laver aftale med personer omkring denne opgave.

 

Lars tilser at de laver det ud fra aftalen.

 

  1. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

 

Fremtidig udvalgsstruktur

Kenneth og Lasse laver et oplæg til næste møde.