Menu

Referat 21. juni 2023

Bestyrelsesmøde onsdag den 21. Juni kl 19.

 

1.Aftale med Juniorklub

 • Juniorklub er ikke tilstede, så vi snakker videre med dem digitalt.
 • Der bliver lavet en aftale fra august 2023 til juni 2024.

2.Klubtøj

 • Klubtøj er ankommet til klubben, og er så småt begyndt at blive indhentet.
 • Vi skal fremtidigt overveje, om det er rigtigt at bestille i foråret?
 • Vi bestiller klubtøj næste gang primo februar 2024.
 • Sponsorer må meget gerne bidrage på klubtøjet til de enkelte årgange.

3.Fed Fredags fodbold

 • Der blev afholdt endnu en Fed Fredags fodbold den 16. juni.
 • Cirka 50 deltagere.
 • Endnu en gang var det en stor succes.
 • Forslag om, at der er en “speciel” ting med til hver Fed Fredags fodbold.
 • Der kommer to Fed Fredags fodbold igen den 18. august og 15. september

4.Bemanding af Tutten

 • Der er store problemer med at finde frivillige til Tutten. Vi ønsker at Tutten til hver kamp og stævne skal være åben.
 • Søndag den 13. august kl. 13:00 afholder Lene oplæring i Tutten. Det skal skrives ud forskellige steder, herunder Facebook og nyhedsbrev.
 • Lars foreslår, om unge skal aflønnes for at stå i Tutten, som vi kender det ved vores kampledere. De skal dog være 18+, hvis der skal sælges øl.
 • Derudover foreslås det, at vedkommende, som står i Tutten, får en procentdel af salget til holdkassen. Procentsatsen foreslås til 20 %. Vi laver en forsøgsordning med dette forslag.

5.Ramsing Cup

 • Lars har bestilt bus ved Tommerup Turistfart til alle spillerne, som igen betales af klubben.
 • U10 til U17 deltager i år.
 • Vi afventer fortsat program fra Ramsing cup
 • Klubben betaler holdgebyr og trænere.

6.Overdragelse af klubhus

 • Efter meget skriveri, nærmer vi os efterhånden overdragelse af klubhuset.

7.Status DBU Fodboldskole og NF Academy

 • Niels melder om styr på det hele både ved DBU Fodboldskole og NF Academy.
 • Der er styr på både trænere og mad til fodboldskole.
 • Alice hjælper til i køkkenet på fuld tid, plus 4-5 som deltager deltids.
 • Pt. er omkring 60-70 tilmeldt madordning til fodboldskolen.
 • Cirka 80 % af deltagerne er fra gammel Tommerup Kommune.
 • NF Academy er der 50+ deltagere, hvoraf flere er lokale. Der er også fundet hjælpere til NF Academy. 
 • Niels arbejder på, at trænerne bidrager med en aften, hvor de fortæller om deres fodboldfilosofi og lignende, hvor vores trænere kan deltage.

8.Jem&Fix pulje til tribune

 • Vi snakkede for et par år siden om at lave en “tribune” på skråningen til p-pladsen.
 • Jem&Fix har en pulje, hvor man kan søge op til 50.000 i materialer, hvorefter man selv står for arbejdet.
 • Bestyrelsen bakker om at søge, men det kræver, at vi kan finde nogle håndværkere, som kan hjælpe.
 • Der skal derudover også søges tilladelse m.m.
 • Lars arbejder videre i det, bl.a. hvad det kræver at søge puljen.

9.DBU aftale

 • Vi har fremsendt tilbud til DBU, for stadig at have DBU på vores arealer. 
 • Byrådsmøde i kommunen skal tage stilling til, om vi kan nedsætte kunstgræslejen, når DBU er på besøg. Der afventes stadig svar, og vi har derfor fortsat ikke kunne lukke en aftale med DBU.
 • Lars orienterer bestyrelsen, når der kommer mere afklaring.

10.Indsats vedr sponsorer, Energi Fyn og OK

 • Der skal være overlevering fra Niels til Sinja, når Niels har afsluttet fodboldskole og NF Academy.
 • Vi skal have en plan for, hvordan vi finder nye sponsorere samt hvordan vi synliggøre ordningerne i Energi Fyn og OK. 
  • Er det igennem forældremøder, trænermøder m.m.? Skal vi lave prislister, som kan sendes ud?
 • Sinja forsøger at udarbejde en prisliste.
 • Benjamin undersøger muligheden for, at der kan laves en standard skrivelse ved indmeldelse, hvor der informeres om Energi Fyn og OK.
 • QR-kode ved tutten, hvor de føres direkte til at støtte igennem Energi Fyn og OK.

11.Tilmelding Fynsk Fodbold Award

 • Lars har liste over, hvem der deltager og derfor hvor mange billetter der skal købes. Pt. deltager 11.
 • Lars giver trænerne en sidste chance og bestiller derefter billetter.
 1. Møder efterår 2023
 • 23. august kl. 19:00
 • 20. september kl. 19:00
 • 25. oktober kl. 19:00
 1. Eventuelt
 • Der søges stadig efter træner til senior hold 2.
Luk