Menu

Referat 24 April 2018

 Deltagere: Benjamin, Jacob V., Lars D., Lars M., Lene og Niels

 

Afbud: Jakob S., Kate og Lasse

 

Opfølgning tidligere møder

 

  • Forældreforening – Fastsætte foreningens formål og opgaver – Få igangsat foreningen

Forældreforeningens formål er at forstærke de sociale relationer i klubben, på tværs af årgange, både blandt forældre og spillere – samt skabe et socialt overskud i Tommerup Boldklub.

Der er blevet afholdt et møde, hvor der blev snakket idéer. Bl.a. forældreafdelingen som ansvarlig for træningstøj. Der skal afholdes klubaftener hvor nyt træningstøj kan prøves.
Idéer til sommerafslutning, om hvorledes det skal foregå med bl.a. konkurrencer, mad osv.

 

  • Trænere til efterårssæsonen

U9 & U16 mangler stadig trænere.

 

 Beslutningspunkter

 

2.1           Forårsfestival d. 23/05-18 og fremadrettet

                  Skal og kan vi være deltagende?

                  Vi bliver ikke deltagende, da vi ikke har bemanding nok til dette.

 

2.2           Markedsføring af kommende sæson – Hvad skal vi sætte i gang fra bestyrelsens side?   

Husstandsomdelt pjece med Tommerup BK’s muligheder

FB markedsføring målrettet fsk. Årgange (Børn, Ungdom, Senior, OB)

Plakat opslag

Evt. Overordnet markedsføring strategi – Årshjul

Plakater under udarbejdelse.

Pjecer om Tommerup Boldklub, som kan deles ud, er med i overvejelserne. Lars D laver udkast til pjecetekst.

 

2.3                         Førstehjælp og hjælpemidler               

                                 Snak om at udbyde førstehjælpskursus til trænere og holdledere. Ydermere vil vi tilbyde et kursus indenfor akut skadesbehandling. Der bliver ligeså indført obligatorisk lægetaske for alle hold, som skal medbringes til hver kamp.

 

2.4           DBU talentcenter

Vi er i snak med DBU vedrørende et DBU talentcenter for U13 og/eller U14 i Tommerup Boldklub. En bemandet frokostpause er ønsket, hvilket der skal findes en løsning på. Flere forskellige samarbejdsmuligheder er i overvejelserne.

 

2.5           Næste møde

                  Næste bestyrelsesmøde 28-05-2018.

 

Orienteringspunkter

 

3.1          

 

Punkter til næste møde

 

4.1           Input til kommende punkter vi skal have fokus på

                  En ønskeliste på større projekter.

 

Evt.

Luk