Menu

Referat 7. november 2022

Deltagende: Benjamin, Lars, Niels, Martin, Dennis

1.Fritidsklub i klubhus
- Torben og Jeanette præsenterer idé mellem nystartet Tommeruppernes Juniorklub og Tommerup Boldklub.
- Gruppen er startet af forældre fra hovedsageligt Tallerup, men også Tommerup Skole. De ønsker supplement til efter ophør af SFO. De har fået og draget erfaringer fra lignende foreninger rundt omkring på Fyn. De søger permanente lokaler, hvor juniorklubben kan opholde sig.
- Målgruppen er 4. til 6. klasse - de håber på opstart til februar 2023. De tænker at ansætte en tovholder til projektet, men ønsker også unge "instruktører".
- Der diskuteres frem og tilbage, hvilke fordele og ulemper det har for Tommerup Boldklub, hvis juniorklubben kommer ind i et samarbejde.
- Der kommer en fortsat dialog mellem de to foreninger, ift. mulighederne i et samarbejde.
- Umiddelbart er bestyrelsen overvejende positive for samarbejde, men der skal kommunikeres videre og laves klarer aftaler ifm. et evt. samarbejde. Bestyrelsen sætter intern deadline ift. at træffe beslutning om, vi skal forsøge at opnå aftale om samarbejde senest udgangen af november.


2.Kommunikation i bestyrelsen
- Megen "hurtig" kommunikation foregår i dag over Facebook - er det fremtiden? Vi oplever længere svartider, af den ene eller anden grund.
- Vi laver en messenger gruppe, hvor vi kan advisere hinanden, når der er spørgsmål eller holdninger, som der skal tages hurtig stilling til.


3.Tiltag i 2023 som udvikler os og gør os attraktive.
Udskydes


4.Vi hylder en frivillig
Udskydes


5.Træneruddannelse C1 og C2
Udskydes


6.Mere hjælp i Tutten? Hvordan?
Udskydes


7.Børnehave-samarbejde
Udskydes


8.Oprettelse af nye hold
Udskydes


9.Stadionnavn
- Niels har snakket med Rema 1000, om evt. samarbejde om stadionnavn.
- Niels har forhørt sig rundt omkring, og derfor sporet sig ind på den årlige sponsorpræmie. Bestyrelsen har vendt prisleje og er blevet enige om at Niels laver udkast til resten af bestyrelsen, før endelig accept til videre forhandling.


10.Penge forsvinder fra Tutten
- Kan de betale over MobilePay, så vi kommer uden om problemet uden videre.
- Det fører dog videre til debat, om vi skal overveje at opsætte kameraer indendørs og udendørs. Der tages beslutning, når hele bestyrelsen er tilstede.


11.Ny revisor?
- Revisorene lufter idé om udskiftning, da der ikke længere er den store tilknytning til klubben.
- Bestyrelsen skal gå i tankeboks, om de kender én som har lyst til at tage rollen.
- Lars snakker med Thomas J., i forhold til hvor meget det kræver tidsmæssigt.


12.lasagne-spisning okt
13.årshjul 2023….navne på opgaver
Udskydes


14.massage/skadesbehandling
Udskydes


15.invester i de unge trænere for at holde på dem?
Udskydes


16.U13 træner forår
- Robin og Andreas N. har indtil videre været trænere for U13, hvor der dog har været lidt problemer på holdet.
- Der har været forældremøde samt spillermøde, hvor der blev givet licens til at spillere må sendes hjem af trænerne, hvis de skaber unødige problemer. Samtidig indføres der en prøveperiode, hvor der sidder en forældre med til træningen, som spillerne kan gå ud til, hvis de oplever problemer.
- Robin og Andreas N. fortsætter foreløbigt som trænere indtil jul, hvor det igen evalueres.


17. U9/10: ny træner + evt. samarbejde med Brylle
- På U10 er der kommet ny træner til, Michael. Han har allerede været med et par uger, og giver god hjælp.
- Der er problemer med at stille hold, så Martin har luftet idéen om at lave samarbejde med Brylle BK på U10.
- De tilstedeværende er umiddelbart positive over for samarbejde, så vi sikre at vi fortsat kan tilbyde fodbold til denne årgang. Martin snakker videre med Brylle BK.


18.DBU Fodboldskole i TBK 2023 / vi mangler en Trænerleder
- Niels står igen som skoleleder for DBU Fodboldskole i TBK 2023.
- Der mangler en trænerleder, forslag om Dennis tager rollen. Dennis melder sig.


19.Januar "julefrokost" m/ trænere og sponsorer
- Niels foreslår at afholde julefrokost for besyrelsen, trænere, holdledere men også sponsorer, for at skabe noget social integration i klubben.
- Fuld opbakning fra de tilstedeværende.
- Niels laver invitation, der kan sendes rundt.


20. Referat formandsmøde
- Lars har været til formandsmøde i Ebberup.
- De blev præsenteret til E-fodbold, i den forbindelse overvejes det at lave et klubmesterskab i klubben, også for at mærke interessen omkring E-fodbold i DBU regi. Vi går videre med dette ved næste møde - Lars tager imellemtiden teten med denne.
- Der blev snakket om rekruttering af dommere, hvor den nye dommerrekrut meddelte, at han gerne kommer ud til kamplederkursus. Benjamin undersøger nærmere.
- Der var en seniordommer, som deltog i mødet. Han fortalte, at han oplever at klubberne tit "glemmer" dommeren, før kampen. Dvs. tage ordentlig i mod ved at vise til omklædningsrum m.m.
- Samarbejde med kommunen halter generelt, hvilket også tages med til det næste formandsmøde.
- Haarby vender tilbage med dato for kommunemesterskab.


21. Ny DBU Talent-struktur - nyt tilbud
- Vi laver nyt tilbud til DBU Talent til kommende år. Lars laver tilbuddet.


22. Massage og skadesbehandling
- Det er foreslået at hyre udefra ift. behandling af skader, forebygning m.m.
- Et sådant tilbud kræver noget økonomisk, enten egenbetaling, stigning i kontingent, sponsorat eller lign.
- Lars kontakter ny klinik i Tommerup og får nogle priser.

Luk